Fegyelmi eljárás megszüntetéséről szóló határozat

HATÁROZAT

FEGYELMI ELJÁRÁS MEGSZÜNTETÉSÉRŐL


A …………………………………….. munkavállaló (születési helye: ……………ideje: ……………, anyja neve: ……………….……………, beosztása: ……………………lakcíme: …………………………… ……………………) ellen a munkaviszonyból eredő kötelezettség vétkes megszegésének alapos gyanúja miatt ........................................... tényállás alapján ....… év …….....…….. hónap …...… napján indult fegyelmi eljárást megszüntetem....


A teljes - munkajogász által írt és folyamatosan frissített - dokumentum előfizetők számára érhető el.