Értesítés munkaviszony munkáltató jogutód nélküli megszűnése folytán történő megszűnéséről-2023


ÉRTESÍTÉS

MUNKAVISZONY MEGSZŰNÉSÉRŐL

A MUNKÁLTATÓ JOGUTÓD NÉLKÜLI MEGSZŰNÉSE FOLYTÁN

Alulírott, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója ............................................