Értesítés munkaviszony munkáltató jogutód nélküli megszűnése folytán történő megszűnéséről

ÉRTESÍTÉS MUNKAVISZONY MEGSZŰNÉSÉRŐL

A MUNKÁLTATÓ JOGUTÓD NÉLKÜLI MEGSZŰNÉSE FOLYTÁN


Alulírott, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója ......................munkavállalót (munkaköre: ......................, lakcíme: ..............., anyja neve: ..................., született: ............) értesítem arról, hogy a munkáltató végelszámolással jogutód nélkül megszűnik....


A hivatalos értesítő dokumentum teljes terjedelmében csak előfizetők számára elérhető.