Csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szándék bejelentése az üzemi tanács felé-2023


TÁJÉKOZTATÁS

CSOPORTOS LÉTSZÁMCSÖKKENTÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK TERVÉRŐL


Alulírott, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója ezúton tájékoztatom az üzemi tanácsot arról, hogy a munkáltató csoportos létszámcsökkentés végrehajtását tervezi, melynek okán az üzemi tanáccsal jelen tájékoztató átvételét követő 8. naptól kezdődően tárgyalásokat kíván kezdeni.