Csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szándék bejelentése az állami foglalkoztatási szerv felé

TÁJÉKOZTATÁS CSOPORTOS LÉTSZÁMCSÖKKENTÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK TERVÉRŐL


Alulírott, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója ezúton tájékoztatom a Tisztelt Állami Foglalkoztatási Szervet arról, hogy a munkáltató csoportos létszámcsökkentés végrehajtását tervezi. Tájékoztatásul közlöm továbbá...


A teljes tájékoztató dokumentum előfizetőink számára elérhető.