Csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntés bejelentése az üzemi tanács felé

TÁJÉKOZTATÁS CSOPORTOS LÉTSZÁMCSÖKKENTÉS VÉGREHAJTÁSÁRA IRÁNYULÓ DÖNTÉSHOZATALRÓL


Alulírott, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója ezúton tájékoztatom az üzemi tanácsot arról, hogy a munkáltató csoportos létszámcsökkentés végrehajtásáról határozott.............. év .................................... hónap ................ napján. A munkáltató tájékoztatta az illetékes állami foglalkoztatási szervet a következő adatokról:....


A tájékoztató részletei előfizetést követően érhetők el.