Csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntés bejelentése az állami foglalkoztatási szerv felé-2023


TÁJÉKOZTATÁS

CSOPORTOS LÉTSZÁMCSÖKKENTÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁNDÉKÁRÓL


Alulírott, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója ezúton tájékoztatom a Tisztelt Állami Foglalkoztatási Szervet arról, hogy a munkáltató csoportos létszámcsökkentés végrehajtását tervezi. Tájékoztatásul közlöm továbbá, hogy a munkáltató az üzemi tanáccsal a tárgyalásokat .............. év .................................... hónap ................ napján