Csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntés bejelentése az állami foglalkoztatási szerv felé

TÁJÉKOZTATÁS CSOPORTOS LÉTSZÁMCSÖKKENTÉS VÉGREHAJTÁSÁRA IRÁNYULÓ DÖNTÉSHOZATALRÓL


Alulírott, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója ezúton tájékoztatom a Tisztelt Állami Foglalkoztatási Szervet arról, hogy a munkáltató csoportos létszámcsökkentés végrehajtásáról határozott.............. év .................................... hónap ................ napján. A munkáltató döntése értelmében tájékoztatom a következő adatokról...


A tájékoztatáshoz szükséges adatokat és a teljes dokumentummal előfizetőink érhetik el.