Csoportos leltárfelelősségi megállapodás-2023

CSOPORTOS LELTÁRFELELŐSSÉGI MEGÁLLAPODÁS


Amely létrejött egyrészről

Cégnév: .................................................................................

Székhely: .................................................................................

Cégjegyzékszám: .................................................................................

Adószáma: .................................................................................

Képviseli: .................................................................................

mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató)