Csoportos leltárfelelősségi megállapodás - 2022

Ez a dokumentum egy csoportos megállapodás mintája, raktárfelelősségről. A dokumentum feltünteti a munkavállalókat és a munkáltatót, a munkavállalók új munkakörét, a felelősségüket és annak megosztását, illetve a rájuk vonatkozó szabályokat.