Bejelentés fizetés nélküli szabadság igénybevételéről gyermekgondozás céljából-2023


BEJELENTÉS

FIZETÉS NÉLKÜLI SZABADSÁG IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

GYERMEKGONDOZÁS CÉLJÁBÓL


Alulírott .............................................................. (anyja születési neve: .........................................., születési helye: ....................................., születési ideje: ............................................................., lakcíme: ..................................................), mint a ................................................... Kft. munkavállalója tájékoztatom munkáltatómat, hogy szülési szabadságom 24 hete ............ év .......................... hónap ................... napján lejár.