Bejelentés fizetés nélküli szabadság igénybevételéről gyermekgondozás céljából

BEJELENTÉS FIZETÉS NÉLKÜLI SZABADSÁG IGÉNYBEVÉTELÉRŐL GYERMEKGONDOZÁS CÉLJÁBÓL


Alulírott ............................ (anyja születési neve: .............., születési helye: ............, születési ideje: ................................., lakcíme: .........................), mint a .................. Kft. munkavállalója tájékoztatom munkáltatómat, hogy szülési szabadságom 24 hete ............ év ............ hónap ............ napján lejár....


A teljes dokumentum előfizetőink számára elérhető.