Bejelentés apasági szabadság igénybe vétele-2023


BEJELENTÉS

APASÁGI SZABADSÁG IGÉNYBEVÉTELE


Alulírott .............................................................. (anyja születési neve: .........................................., születési helye: ....................................., születési ideje: ............................................................., lakcíme: ..................................................), mint a ................................................... Kft. munkavállalója tájékoztatom munkáltatómat, hogy az