Azonnali hatályú felmondás a munkavállaló által (indokolással)-2023


MUNKAVÁLLALÓI FELMONDÁS


Alulírott .............................................................. (anyja születési neve: .........................................., születési helye: ....................................., születési ideje: ............................................................., lakcíme: .................................................., mint a ................................................... Kft. munkavállalója a közöttem, mint munkavállaló és cégük, mint munkáltató között ..................................................... napján létrejött munkaviszonyomat a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 64.§ (1) (c), valamint 78. §-aira tekintettel azonnali hatállyal felmondom, ezáltal a közöttünk létrejött munkaviszony a mai napon megszűnik.