Azonnali hatályú felmondás a munkáltató által (indokolással)-2023


MUNKÁLTATÓI FELMONDÁS


Alulírott, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója a .............................................................. (anyja születési neve: .........................................., születési helye: ....................................., születési ideje: ............................................................., lakcíme: ..................................................), mint munkavállaló és a munkáltató között ..................................................... napján létrejött munkaviszonyt a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 64.§ (1) (c) bekezdésére, valamint a 78.§-ra figyelemmel azonnali hatállyal felmondom, ezáltal a munkaviszonya a mai nappal megszűnik.