Azonnali hatályú felmondás a munkáltató által, indokolással

MUNKÁLTATÓI FELMONDÁS


Alulírott, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója a ................ (anyja születési neve: ..................., születési helye: ..............., születési ideje: ...................., lakcíme: ...............), mint munkavállaló és a munkáltató között ................... napján létrejött munkaviszonyt a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 64.§ (1) (c) bekezdésére figyelemmel azonnali hatállyal felmondom...


A teljes dokumentum előfizetőink számára elérhető.