Azonnali hatályú felmondás a munkáltató által (indokolás nélkül)-2023


MUNKÁLTATÓI FELMONDÁS


Alulírott, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója a .............................................................. (anyja születési neve: .........................................., születési helye: ....................................., születési ideje: ............................................................., lakcíme: ..................................................), mint munkavállaló és a munkáltató között ..................................................... napján létrejött, határozott időre, .................................................. napjáig létrehozott munkaviszonyt a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 64.§ (1) (c), illetve 79.§ (1) (b) bekezdéseire figyelemmel azonnali hatállyal, indokolás nélkül felmondom, ezáltal a munkaviszonya a mai nappal megszűnik.