Azonnali hatályú felmondás a munkáltató által, indokolás nélkül

MUNKÁLTATÓI FELMONDÁS


Alulírott, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója a ....................(anyja születési neve: ................, születési helye: ............., születési ideje: ........................, lakcíme: ..........), mint munkavállaló és a munkáltató között .................... napján létrejött, határozott időre, ................. napjáig létrehozott munkaviszonyt...


A felmondási minta teljes terjedelmében csak előfizetők számára érhető el.